Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

HPB14-taiteilija Tuula Närhisen Muovimuotoilua Itämerestä -teoskokonaisuus Kaisa-taloon

Helsinki Photography Biennialilla on ilo esitellä helsinkiläinen kuvataiteilija Tuula Närhinen. HPB14-tapahtuman aikana hänen teoksiaan on esillä Helsingin yliopiston kirjastossa Kaisa-talossa 27.3.-14.5.2014.

Tuula Närhisen tuotannossa tiede ja taide kietoutuvat yhteen. Hänen tekemisensä taustalla ovat luonnontiede ja siitä kumpuava visuaalinen aineisto. Teosten aiheet liittyvät useimmiten luontoon ja erityisesti veden ilmiöihin. Närhisen pääväline on valokuva, mutta monet hänen teoksistaan ovat eri tekniikoiden ja materiaalien yhdistelmiä. 

Närhisen työskentelyssä on yhtymäkohtia luonnontieteen metodeihin. Havaintojen tekeminen ja systemaattinen aineistonkeruu tekevät taiteilijasta luonnonilmiöiden tutkijan. Tieteeseen viittaavat myös näyttelyissä esillä olevat kuvaukset tekoprosessin eri vaiheista. Katsojille avataan mahdollisuus tarkastella kuvien syntymistä ja teoksen rakentumista osa osalta.

Tuula Närhisen aiemmasta tuotannosta tutut ympäristökysymykset ovat esillä myös Kaisa-kirjaston näyttelyssä. Moniosainen teoskokonaisuus nostaa huomion keskipisteeksi ihmisen tuottaman muovijätteen ja sen tuhoisat vaikutukset merien ekosysteemiin. Installaation nimi Baltic Sea Plastique viittaa muovisaasteeseen omassa lähimeressämme, Itämeressä.

Tuula Närhinen kertoo Kaisa-kirjaston teoskokonaisuudesta seuraavasti: ”Baltic Sea Plastique (Muovimuotoilua Itämerestä) on jatkoa muovisaasteesta työstetyille teoksilleni Merenneidon kyyneleet (2007) ja Frutti di Mare (2008). Uudessa teoksessa muoviroskasta rakentuneet kuvitteelliset merieliöt heräävät henkiin ja sulautuvat osaksi meren elämää. 

Kuvasin teoksen videoita lokakuussa 2013 Harakan saaren rannassa kahlaten. Eräänä päivänä huomasin rantaveden olevan täynnä ohutta muovisilppua, jota kertyi lisää jatkuvalla syötöllä. Muovi oli peräisin mereen heitetystä metrotyömaan rakennusjätteestä. Teoksissani hahmoteltu ajatus muovimerestä, jossa elollinen luonto ja ihmisen tuottama materiaali ovat peruuttamattomasti sekoittuneet, olikin muuttunut käsin kosketeltavaksi todellisuudeksi.”

 

Tuula Närhinen on valmistunut taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 1999 ja arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998. Hänen teoksiaan on ollut 90-luvulta alkaen laajasti esillä niin Suomessa kuin ulkomailla. Tuula Närhinen työskentelee Helsingin edustalla sijaitsevalla luonnonläheisellä Harakan saarella.

Teksti Heli Tuovinen

Tuula Närhinen, Baltic Sea Plastique, 2013 © Taiteilija