Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Tapahtumat

Suomen valokuvataiteen museon Objects on Oil -näyttelyn kuraattorikierros keskiviikkona 9.4. klo 18-19: Taiteilija Antti Majava ja tutkija Paavo Järvensivu Mustarinda-seurasta esittelevät näyttelyn.

Museon pääsymaksu.

Objects on Oil -näyttely on osa Helsingin valokuvabiennaalia 2014.
Mustarinda-seuran työstämä kokonaisuus käsittelee ekologisia kysymyksiä
arvioiden suhdettamme luontoon. Teemaa pohditaan arkistojen,
arkkitehtuurin, metsän ja energian näkökulmista. Objects on Oil nostaa
huomion kohteeksi fossiiliperustan, jonka päälle inhimillinen kokemus,
taloudellinen toiminta ja yhteiskunta rakentuvat. Esiin nousevat tämän
materiaalisen perustan ymmärtämiseen liittyvät katkokset.
Objects on Oil on esillä Valokuvataiteen museon ohella Makasiini L3:ssa
Jätkäsaaressa. Se käy vuoropuhelua kuraattori Basak Senovan kokoaman
Ecological Fallacy -näyttelyosion kanssa.

Lisätietoja Mustarinda-seurasta: www.mustarinda.fi

www.valokuvataiteenmuseo.fi