Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

Objects on Oil – Mustarinda Helsinki Photography Biennialissa 2014

Öljy on auringon varjo, valon tiedostumaton. Se on muinaista auringonvaloa, ja siksi kaikki ravinto, yhteyttäminen ja valtaosa energiasta on avaruusperäistä. Siinä missä valkoinen aurinko on ollut kaikkien aiempien sivilisaatioiden perusta, fossiilinen musta aurinko hallitsee länsimaista läpimodernisoitua elämää.

Antti Salminen biennaalijulkaisussa

 Mustarinda-seura on työstänyt ja syventänyt Helsinki Photography Biennialin tänä vuonna ekologisiin kysymyksiin keskittyvää teemaa. Mustarinda on toteuttanut biennaaliin näyttelyosion Objects on Oil, jossa arvioidaan luontokuvamme ja -suhteemme muutosta arkistojen, arkkitehtuurin, metsän ja energian näkökulmista. Objects on Oil nostaa huomion kohteeksi fossiiliperustan, jonka päälle inhimillinen kokemus, taloudellinen toiminta ja yhteiskunta laajemminkin rakentuvat. Esiin nousevat tämän materiaalisen perustan ymmärtämiseen liittyvät katkokset.

Jussi Kivi, Atmospheric Phenomena - 22 ° Circular Halo above the tank foundations from the series: Gardens & Theatrical Landscapes, 2013 © The ArtistInhimillisen toiminnan ja ei-inhimillisten olioiden väliset kausaalisuhteet, jotka ovat arjen elämässä hämärtyneet lähes näkymättömiin, siirtyvät ilmaston lämpenemisen ja fossiilitalouden purkautumisen myötä lähes väistämättä julkisen keskustelun marginaaleista yhteiskunnallisen kehityksen keskiöön. Biennaalin teokset osallistuvat näiden yhteyksien tunnistamiseen ja kokemukselliseen uudelleenrakentamiseen. Biennaalijulkaisun artikkelit tarjoavat lisäksi teoreettisia työkaluja tilanteen käsittelemiseksi ja eteenpäin siirtymiseksi.

Objects on Oil on esillä Suomen valokuvataiteen museossa ja L3-makasiinirakennuksessa. Se käy vuoropuhelua kuraattori Basak Senovan kokoaman Ecological Fallacy -näyttelyosion kanssa.

29. maaliskuuta järjestetään seminaari Valokuva fossiilinihilismin aikakaudella, jossa tieteen ja taiteen ammattilaiset pureutuvat biennaalin teemaan liittyviin kysymyksiin. Tervetuloa seminaariin Kaapelitehtaan Hima & Sali -ravintolaan klo 11-16.

 

Mustarindan organisoimien taiteellisten tutkimusprosessien työryhmät ja taiteilijat:

Arkisto – talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu, kirjallisuudentutkija Karoliina Lummaa, Valokuvataiteen museon intendentti Anna-Kaisa Rastenberger ja amanuenssi Sofia Lahti

Arkkitehtuuri – arkkitehti Martti Kalliala ja suunnittelija Jenna Sutela

Metsä – taiteilijat Guy Ben-Ner ja Ilkka Halso

Energia – kuvataiteilijat Jussi Kivi, Antti Majava ja Nestori Syrjälä, filosofi Tere Vadén

 

(Kuva: Jussi Kivi, Atmospheric Phenomena – 22 ° Circular Halo above the tank foundations sarjasta: Gardens & Theatrical Landscapes, 2013 © The Artist)

Lisätietoja: www.mustarinda.fi