Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

Objects on Oil – Mustarinda på Helsinki Photography Biennial 2014

Olja är solens skugga, ljusets undermedvetande. Det är forntida solljus, och därför har all näring, fotosyntesen och största delen av energin sitt ursprung i rymden. Så som den vita solen har varit fundamentet för all tidigare civilisation, härskar den fossila svarta solen över västvärldens genommoderniserade liv.

Antti Salminen, i biennalkatalogen

Föreningen Mustarinda har bearbetat och fördjupat Helsinki Photography Biennials tema som i år behandlar ekologi. Mustarinda har förverkligat biennalens utställningsdel Objects on Oil, som behandlar förändringen av vår bild av och vårt förhållande till naturen, genom olika perspektiv; arkivens, arkitekturens, skogens och energins. Objects on Oil lyfter fram den fossila grund, på vilken mänsklig erfarenhet, ekonomiska beteende och vårt samhälle till stora delar bygger på. Här framträder avsaknaden av förståelse för ursprunget av sagda material. Jussi Kivi, Atmospheric Phenomena - 22 ° Circular Halo above the tank foundations from the series: Gardens & Theatrical Landscapes, 2013 © The Artist

Förhållandet mellan mänskligt beteende och icke-mänskliga varelser, som i vardagslivet blivit nästan helt osynligt, flyttas, på grund av växthuseffekten och sammanbrottet av den fossila ekonomin, ofrånkomligen från marginalen till centrum i den samhälleliga diskussionen. Verken som deltar i biennalen igenkänner dessa fenomen och ger förnimmelser av den nya världsordningen. Biennalkatalogens artiklar erbjuder fler teoretiska verktyg för att behandla situationen och för att komma vidare.

Objects on Oil ställs ut på Finska Fotografiska Museet och i L3-magasinbyggnaden. Utställningen går i dialog med kurator Basak Senovas utställningsdel Ecological Fallacy.

Den 29 mars ordnas seminariet Fotografiet i den fossilnihilistiska tidsåldern, var professionella från vetenskapens och konstens värld tar tag i frågor som hänger samman med biennalens tema. Välkomna på seminariet Kabelfabrikens restaurang Hima & Sali kl. 11-16.

(Bild: Jussi Kivi, Atmospheric Phenomena – 22 ° Circular Halo above the tank foundations from the series Gardens & Theatrical Landscapes, 2013 © The Artist)