Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

INFO

Helsinki Photography Biennial skall inte arrangera i år 2016.


 

Helsinki Photography Biennial, Helsingfors fotobiennal, består av ett mångfald av evenemang som presenterar såväl finländsk som internationell foto- och linsbaserad nutidskonst varannan vår i Helsingfors. Biennalens trettonde upplaga äger rum 27.3–14.5.2014.

År 2014 undersöker biennalens tematik orsakssamband relaterade till ekologiska frågor. Curator och formgivare Basak Senova från Istanbul har utnämnts till curator för HPB14. För biennalen undersöker Senova statistikens begrepp för falsk ekologisk slutledning (ecological fallacy). Med detta begrepp berör Senova de illusioner som kunskapen har om vår omgivning. Under hela processens gång är arkiven ett centralt verktyg och HPB14 vårdar förhållandet mellan fotobaserade arkiv och information som berör vår omgivning. Basak Senova har bjudit in Branko Franceschi (Zagreb) att curera en sektion för HPB14.

Utöver Basak Senova har HPB14 även bjudit in Mustarinda-seura (Föreningen Mustarinda), som arbetar med ekologiska frågeställningar, för att utveckla temat för biennalen år 2014. Mustarinda har dragit igång fyra konstnärliga forskningsprocesser, som presenterar kritiska synpunkter på vår bild av naturen och utvecklingen av vårt förhållande till naturen, speciellt ur ett perspektiv där arkiv, arkitektur, skog och energi beaktas. Resultaten presenteras som en del av HPB14. I processerna ingår workshops, som arrangeras vid Mustarindahuset i Hyrynsalmi vid Paljakkas urskogar i mellersta Finland. Workshopen förenar teoretiskt arbete med kroppslig erfarenhet.

Biennalen produceras av det konstnärsstyrda Förbundet för Fotografiska Konstnärer r.f. / Fotogalleri Hippolyte.  År 2014 organiseras biennalen i samarbete med Finlands fotografiska museum samt föreningen Mustarinda-seura.

 

HPB14 understöds av: Alfred Kordelins stiftelse, British Council, Danmarks Ambassade, SAHA, Istanbul, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sveriges ambassad, Undervisnings- och kulturministeriet, Visuaalisen taiteen keskus Frame