Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

HPB14-seminariet lördagen 29.3 kl. 11-15.30

HPB14-seminariet ordnas lördagen 29.3. klo 11-15.30 i Restaurangen Hima & Sali på Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1, Helsingfors)

Seminariet utvecklar tankarna bakom Den ekologiska vanföreställningen och Objekt på olja, och presenterar teoretiska och konstnärliga synvinklar på biennalens teman, vilka behandlar olika orsakssamband gällande ekologiska frågor. Diskussionsdeltagare vid seminariet består av både personer med ansvar för det kuratoriska arbetet och samt ett urval av teoretiker och konstnärer.

Diskussionsdeltagarna vid Den ekologsika vanföreställningen-delen av seminariet består av HPB14-kura-
torerna Basak Senova och Branko Franceschi, Taru Elfving, programchef vid Frame Visual Art Finland, samt konstnärerna Serkan Taycan, Jawad Al Malhi och Tuula Närhinen.

Diskussions deltagarna vid Objekt på olja-delen består av ekonomiforskaren Paavo Järvensivu och konstnären Antti Majava från Mustarinda, filosoferna Tere Vadén och Antti Salminen samt Martti Kalliala och skribenten Jenna Sutela.

HPB14 bjuder seminariedeltagarna vegetarisk lunch. Seminariet organiseras i samarbete med Gröna Bildningsförbundet VISIO. Se hela programmet här.

Diskussionen förs på engelska.