Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

HPB14-konstnären Tuula Närhinens Plastformer från Östersjön-helhetsverk i Kaisa-huset

Helsinki Photography Biennial har glädje att presentera den helsingforsbaserade konstnären Tuula Närhinen. Under HPB-14 finns hennes verk på Helsingfors universitets bibliotek, i Kaisa-huset, 27.3-14.5.2014.

I Tuula Närhinens produktion sammanflätas vetenskap och konst. Hon har en bakgrund i naturvetenskapen och från den härstammar det visuella materialet. Verkens tema behandlar ofta naturen och speciellt vatten- fenomen. Närhinens huvudverktyg är fotografiet men många av hennes verk kombinerar olika tekniker och material.

Närhinens tillvägagångssätt lånar från naturvetenskapliga metoder. Observationer och systematisk insamling av material gör konstnären till en forskare av naturfenomen. Vetenskapsvärlden refereras även genom att utställningen visar verkens tillkomstprocesser. Besökaren ges en möjlighet att se hur bilderna blivit till och följa verkens uppbyggnad, steg för steg.

Miljöfrågor, som är bekanta från Tuula Närhinens tidigare produktion, behandlas i utställningen i Kajsahuset. Den mångfaldiga utställningshelhetens huvudtema är människans plastskräp och dess negativa påverkan på havens ekosystem. Instalationens namn Baltic Sea Plastique syftar på plastavfall i vårt eget närhav, Östersjön.

Tuula Närhinen berättar följande om utställningen i Kaisa-biblioteket: “Baltic Sea Plastique (Plastformer från Östersjön) är en fortsätting på mitt tidigare verk om plastavfall Sjöjungfruns tårar (2007) och Frutti di mare (2008). I det nya verket väcks de, av plast byggda, påhittade havsorganismerna till liv och blir en del av livet i havet.

Jag filmade verkets video i oktober 2013, plaskandes vid stranden av Harakaön, En dag upptäckte jag att stranden var fylld av tunna plastremsor och det blev bara mer och mer. Plasten var överblivet byggnadsmaterial från metrobygget som kastats i havet. Mitt verks tanke om ett plasthav, vari den levande naturen och människo- producerat material oåterkalleligen blandats, hade förvandlats till en faktisk, berörbar realitet.

Tuula Närhinen tog sin konstmagisterexamen från Bildkonstakademin 1999 och arkitektexamen från Tekni- skahögskolan 1998. Hennes arbeten har ställts ut runt om i Finland och internationellt sedan 90-talet.. Tuula Närhinens arbetsrum ligger på natursköna Harakaön i Helsingfors.

Tuula Närhinen, Baltic Sea Plastique, 2013 © Tuula Närhinen