Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

HPB14-konstnären Ali Cherri

Helsinki Photography Biennial har glädjen att presentera Ali Cherri, bildkonstnär och formgivare född i Beirut, som vanligtvis arbetar med video, installation, performans, print och multimedia. Konstnären tillbringar större delen av sin tid i Paris och Beirut, men i januari kom han till Finland för att bekanta sig med Finlands Fotografiska Museums arkiv. Vi träffade Ali för att prata om hans just påbörjade projekt som presenteras i museet i samband med HPB14.

Ali berättade att han var intresserad av att i sitt arbete använda en fotografiserie som skapats med någon sorts kommersiellt eller politiskt syfte. När vi träffade Ali hade han redan hunnit arbeta i arkivet i ett par dagar och han kunde avslöja att han åtminstone tänkte använda I.K. Inhas (1865-1939) ko-serie som Inha tog för världsutställningen i Paris 1900.

Konstnärens tanke är att projicera bildserierna och lägga till text. Arbetet skall fungera som en metronom till Alis skapade historia. Han siktar ofta på att ge verken en ny mening genom att kombinera bild och text. I Alis arbete är samhälleliga och politiska frågor för det mesta viktiga. Just nu är han speciellt intresserad av förhållandet mellan sociala mediers distributionskanaler och institutioners arkiv. Konstnären berättar att han inte är säker på vart hans arkivarbete kommer att leda till men han är ganska säker på att det kommer att behandla för honom kända ämnesområden.