Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

HPB12

HELSINKI PHOTOGRAPHY BIENNIAL 2012

1.3-30.4.2012
Helsingfors, Finland

I mars—april 2012 arrangeras den tolfte upplagan av Helsinki Photography Biennial, Helsingfors fotobiennal.

HPB12 presenterar fotokonst som gjorts såväl i Finland som annanstans och för första gången breder festivalen ut sig under april till en fotomånad – inte enbart till de främsta samarbetsmuseerna, utan även till ett flertal gallerier och offentliga rum i huvudstadsregionen. HPB12 är ett synligt och mångfacetterat evenemang som för fram en av de mest livskraftiga och intressanta uttrycken inom den finländska och internationella samtidskonsten.

HPB12 har det urbana och staden som tema. Festivalens tematik handlar om hur konsten möter staden, hur staden tar emot konsten och hur det urbana behandlas i konsten. Med hjälp av fotografi och rörlig bild kartläggs stadens kärna och gränser, konfliktpunkter och fredliga ställen.

Biennalens huvudpartners år 2012 är Helsingfors stadsmuseum och Helsingfors kulturcentral.

Staden och det urbana som tema

Temat för HPB 12 är staden och det urbana. Med fotokonstens medel mönstrar biennalen stadens urbana livsstil och det dagliga livet, där infallsvinklar och påståenden varierar och rentav utmanar varandra.

På biennalutställning betraktas staden som en utbyggd miljö, ett livets gränssnitt. Strävan är att vidga synen på hurdan värld människan bygger upp omkring sig och på vilket sätt en uppbyggd och planerad omgivning påverkar människan. Konstverken på utställningen visar hur människan behandlar sin stad och därigenom sig själv, vad staden gör med dem som bor och rör sig i den, och hur staden påverkar människans uppfattning om sig själv och andra.

Hur bemöter konsten staden och hur tar staden emot konsten?

Med stadens hjälp kartlägger HPB12 stadens kärna och gränser, konfliktpunkter och fredliga platser. Därför arrangeras en del av biennalutställningarna i stadslokaler med institutionell och stabil karaktär: i museer och gallerier. En del av den utställda konsten sprider sig utanför lokalerna, ut i den pluralistiska staden, i det oroliga och ständigt levande offentliga rummet. Konst som tar sin plats i det offentliga rummet står i ett harmoniskt förhållande till festivalens tema, för staden är stadd i kontinuerlig omvandling, och utmanar ständigt sina invånare.

Staden och det urbana är svävande och till betydelsen flervärdiga begrepp: en Helsingforsare ser på sin stad med andra ögon än en Londonbo eller en Tokyobo ser på sin stad. Det innebär att människans förståelse för sin egen och för en främmande stad är olika. Ändå binds olika städer samman av människans beslut av att omsluta sig i sin omgivning, den som bygger på samhörighet och en planenligt uppbyggd miljö. Eftersom det finns många olika städer med många olika invånare presenterar festivalen konst kring det urbana, konst som producerats både i Finland och på andra håll i världen.

 

 

Jari Silomäki, Från serien Vanliga städer vanliga
dagar
, 2007-2008/HPF09

 

 

Helsinki Photography Biennial 2012:s partners:

Förbundet för Fotografiska Konstnärer / Fotogalleri Hippolyte
Helsingfors stadsmuseum
Helsingfors kulturcentral