Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Historia

Helsinki Photography Biennial har sitt ursprung i evenemangen Valokuvataide – Arkitaide (Fotokonst – Vardagskonst) som arrangerades i det tidiga 1980-talets Helsingfors. Mellan år 2000 och 2009 var evenemanget känt som Helsinki Photography Festival. Under förberedelserna inför 2012 års upplaga lanserades det nya namnet Helsinki Photography Biennial i september 2011.

De första Valokuvataide-Arkitaide (Fotokonst – Vardagskonst) -evenemangen ordnades av det dåtida Fotografiska sällskapets aktiva och engagerade medlemmar kring vart tredje år. Evenemangen organiserades sammanlagt nio gånger och den är den äldsta festivalen för fotokonst i Finland. Under det tidiga 1980-talet strävade festivalen att nå ut till en större publik, då fotografin som konst ännu var tämligen marginaliserad. Sedan början av 1990-talet har festivalen organiserats av Förbundet för Fotografiska Konstnärer. Under 1990-talet var festivalerna redan klart riktade till en publik som intresserade sig för fotokonstens frågeställningar och festivalen fokuserade på t.ex. Fotografi och makt (1993) och Tyska teman (1996).

År 2000 omdöptes evenemanget till Helsinki Photography Festival. Utställningen Vissa delar av världen (2000) samt de andra evenemangen under samma år utgjorde festivalen till det mest omfattande och internationella evenemanget av samtida fotokonst som dittills organiserats i Finland. Den följande upplagan av festivalen, to be continued… (2005), presenterade det främsta inom fotokonst och rörlig bild från Finland och Storbritannien och som curatorer agerade Mika Elo och Brett Rogers. År 2009 organiserades festivalen i samarbete med Helsingfors stads konstmuseum och Finlands fotografimuseum.

Förbundet för Fotografiska Konstnärer har arrangerat två större evenemang omlott som triennaler Helsinki Photography Festival samt Triennalen för finländsk fotokonst. Från år 2012 sammanslås evenemangen till Helsinki Photography Biennial som arrangeras varje jämnt år kring april.

 

Emily-Jane Major, Marie Claire R.I.P. (2004-2006) / HPF09 

 

Leave a Reply