Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Blog

Helsinki Photography Biennial gläds över samarbetspartnernas hjälp

Helsinki Photography Biennial, som börjar sista veckan i mars, arrangeras av ett brett urval aktörer. Producenter för biennalen år 2014 är Förbundet för Fotografiska Konstnärer r.f. och Fotogalleri Hippolyte i samarbete med Finlands fotografiska museum. I utvecklandet av tema för biennalen har även Mustarinda-seura (Föreningen Mustarinda) deltagit. Resultatet av Mustarindas arbete kommer att synas som en del av biennalens program.

I år gläds vi över ett större antal samarbetspartners än tidigare! Utan allt stöd skulle förverkligandet av biennalen inte varit möjligt. HPB14 vill särskilt tacka Alfred Kordelins stiftelse, Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Centret för visuell konst Frame för deras stöd.

Stöd från Danmarks och Sveriges ambassader har gjort att vi kunnat inbjuda två nordiska konstnärer till Finland. SAHA Association har gett stöd för turkiska konstnärers samt en kurators deltagande, och British Council har bidragit till två konstnärers deltagande i biennalen.

Utställningsplatsernas bidrag har varit avgörande. Helsingfors stads fastighetskontor beviljade användande av L3-magasinet, och VR lovade oss utställningsutrymmet Posthallen på Centralstationen. Helsingfors universitets huvudbibliotek och Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus – Balassi-institutets Galleria U visar en av biennalens utställningar i sina utrymmen.

I restaurang Hima & Salis utrymmen på Kabelfabriken kommer också att visas verk för biennalen. I restaurangen ordnas även 29.3.2014 ett seminarium relaterat till biennalens tema. Detta skulle inte varit möjligt att förverkliga utan understöd från Visio – Gröna Bildningsförbundet rf.

Utan konstverk och konstnärer skulle biennalen inte vara någonting alls. Därför framför vi stort tack till Artproof som möjliggör den högklassiga produktionen, till DB Schenker som hjälper oss att transportera verken och till Sokos Hotel Albert som erbjuder logi åt våra gäster. Vi tackar också Samsung Electronics Nordic AB. Webbutiken Luomuviinit.fi står för den högklassiga serveringen på våra vernissager. Vi tackar också med värme HOK-Elanto, Image, Radio Helsinki och våra andra annonspartners för deras hjälp.