Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

Evenemang

Diskussion: Braco Dimitrijevic, Basak Senova & Branko Franceschi
28.3.2014  kl. 18.30-19.30
Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8-10 (innergård), 00120 HelsingforsPå Fotogalleri Hippolyte talar curator Baska Senova om tematiken för utställningen Ecological Fallacy och Helsinki Photography Biennial tillsammans med co-curator Branko Franceschi och konstnär Braco Dimitrijevic.
Diskussionen förs på engelska.

HPB14-seminariet
Lördagen 29.3. kl. 11–16
Lunch kl. 13-14
Restaurangen Hima & Sali
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, Helsingfors

Seminariet utvecklar tankarna bakom Den ekologiska vanföreställningen och Objekt på olja, och presenterar teoretiska och konstnärliga synvinklar på biennalens teman, vilka behandlar olika orsakssamband gällande ekologiska frågor. Diskussionsdeltagare vid seminariet består av både personer med ansvar för det kuratoriska arbetet och samt ett urval av teoretiker och konstnärer.

Diskussionsdeltagarna vid Den ekologsika vanföreställningen-delen av seminariet består av HPB14-kura-
torerna Basak Senova och Branko Franceschi, Taru Elfving, programchef vid Frame Visual Art Finland, samt konstnärerna Serkan Taycan, Jawad Al Malhi och Tuula Närhinen.

Diskussions deltagarna vid Objekt på olja-delen består av ekonomiforskaren Paavo Järvensivu och konstnären Antti Majava från Mustarinda, filosoferna Tere Vadén och Antti Salminen samt Martti Kalliala och skribenten Jenna Sutela.

HPB14 bjuder seminariedeltagarna vegetarisk lunch. Seminariet organiseras i samarbete medGröna Bildningsförbundet VISIO. Se hela programmet här.

Diskussionen förs på engelska.